Gemeente maakt 360 gradenfoto’s van Cranendonck

De auto en de installatie waarmee de foto's gemaakt worden
Foto: Twitter @CycloMedia

Met een speciaal uitgerust voertuig maakt de gemeente 360 gradenfoto’s van Cranendonck. Deze panoramafoto’s gebruiken ze voor onder meer inspectie en beheer van openbare ruimtes en handhaving.

De foto’s zijn uitsluitend voor privaat gebruik en worden dus niet openbaar gemaakt. De firma CycloMedia mag de klus uitvoeren. Zij hebben haar activiteiten conform geldende wetten en regels aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar wordt het voor gebruikt?

Deze foto’s worden door de gemeente Cranendonck gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.