Wmo-bijdrage Cranendonck is veranderd

Foto ter illustratie
Foto: Pixabay

De bijdrage die iemand moet betalen als er gebruik wordt gemaakt van een Wmo-voorziening, is sinds 1 januari 2020 veranderd. Denk daarbij aan hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoersmiddel, woonvoorziening of woningaanpassing.

De start van de zorg of levering van een middel bepaalt de ingangsdatum waarop de bijdrage is verschuldigd. De bijdrage bedraagt maximaal 19 euro per maand per leefeenheid. Dat geldt ook als er meerdere voorzieningen zijn toegekend. Zodra de zorg stopt of een hulpmiddel wordt ingeleverd stopt ook de bijdrage. De bijdrage mag in totaal nooit meer bedragen dan de prijs die de voorziening kost.

De gemeente geeft aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) door wanneer er sprake is van een bijdrage inclusief de hoogte van de kosten. Het CAK bepaalt vervolgens of er een bijdrage wordt opgelegd en stuurt de klant daarover een brief. Ook wordt de bijdrage door het CAK geïnd.

Voor welke voorzieningen is geen bijdrage verschuldigd?
Als het gaat om een voorziening voor een minderjarige is geen bijdrage verschuldigd. Alleen als er sprake is van een woningaanpassing. In die situatie zal er van de onderhoudsplichtige ouders dan wel anderen die het gezag uitvoeren een bijdrage worden opgelegd. Voor algemene voorzieningen als de huiskamer en inloop GgzE is geen bijdrage verschuldigd. Geen bijdrage is verschuldigd voor de voorziening collectief vraagafhankelijk vervoer (Taxbus).

Wanneer komt de eerste factuur over 2020?
De gemeente levert de nodige informatie in januari 2020 bij het CAK aan. De verwachting is dat het CAK uiterlijk medio februari 2020 de eerste factuur verzendt.

Laag inkomen
Voor klanten die een netto besteedbaar inkomen hebben lager dan 110 procent van het wettelijk minimumloon wordt geen bijdrage opgelegd. De gemeente informeert het CAK tijdig over deze maatregel.

Vrijstelling Wmo-bijdrage
Er kunnen redenen zijn om geen bijdrage op te leggen. De gemeente bekijkt dit op individueel niveau.

Tijdelijk stopzetten bijdrage
Als de voorziening voor tenminste 1 maand stopt betekent dat ook dat de bijdrage na 1 maand stopt. De gemeente bespreekt dat rechtstreeks met het CAK.

Vragen
Voor vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt via de Wmo, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Cranendonck via telefoon 14 0495 of per e-mail [email protected].

Als u vragen hebt over de bijdrage zelf en het betalen daarvan kunt u contact opnemen met het CAK, telefoon 0800-1925 of via de website www.hetcak.nl
Het CAK heeft ook een filmpje gemaakt met uitleg over de bijdrage. Bekijk deze via https://youtu.be/Va_g0Jf4IfM.

 

Like onze FACEBOOKPAGINA of schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF en mis niets

Cranendonck Nieuws is onderdeel van Klinkr Media. Meer info? Bezoek KlinkrMedia.nl