Cranendonck grijpt naar reserves om tekort van 1,7 miljoen op te vangen

Foto ter illustratie
Foto: Pixabay

Gemeente Cranendonck kampt met tekorten: 980.000 euro en 737.000 euro in respectievelijk 2020 en 2021. Dit vangt de gemeente op door inzet van haar reserves. In 2022 en 2023 is de begroting naar verwachting sluitend.

De raadscommissie besprak het voorstel voor de begroting 2020 – 2023 van de gemeente Cranendonck in haar vergadering. De resultaten zijn in lijn met de kadernota 2020 waarin, vanwege de financiële positie, ambities zijn bijgesteld en bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. Hiermee heeft het gemeentebestuur keuzes gemaakt en stappen gezet om de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren weer met elkaar in balans te brengen. Echter de financiële positie van de gemeente blijft aandacht vragen. Zo zijn er onzekerheden over inkomsten van het Rijk en nieuwe wettelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet. De hoge ambities van de raad in haar raadsprogramma ‘Samen doen!’ op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of toezicht en handhaving kan nog leiden tot andere keuzes.

De begroting 2020-2023 is gebaseerd op het raadsprogramma 2019-2023 ‘Samen doen!’, de kadernota 2020 en de bij de begroting 2019 vastgestelde speerpunten: financiële beheersbaarheid sociale domein, integrale aanpak duurzaamheid, integrale aanpak toezicht en handhaving en doorontwikkeling burgerparticipatie als rode draad bij alle ontwikkelingen.

De begroting in 2020 en 2021 sluit met een tekort van respectievelijk 980.000 euro en 737.000 euro. Dit vangt de gemeente op door inzet van haar reserves. In 2022 en 2023 is de begroting sluitend. Hiermee voldoet de gemeente Cranendonck aan de eis van provincie Noord-Brabant als financieel toezichthouder.

Keuzes die uit de kadernota 2020 in deze begroting verwerkt zijn, zijn onder andere: het temporiseren van de uitvoering van een aantal projecten (onder anderen Buitenkans, economische visie), minder wegen aanleggen, het verhogen van de toeristenbelasting en het heroverwegen van deelname aan de samenwerking Keyport.

Budgetten voor diverse projecten

Ondanks de forse bezuinigingsmaatregelen zijn er in de begroting budgetten beschikbaar voor diverse projecten. De plannen met betrekking tot de gemeenschapshuizen kunnen opgepakt worden, de uitvoering van de centrumvisie in Maarheeze is inmiddels gestart en ook voor de planvorming voor het centrumplan Budel zijn de voorbereidingen getroffen.

Er spelen diverse (landelijke) ontwikkelingen die nog niet volledig financieel verwerkt zijn in deze begroting omdat er onduidelijkheid is over de budgetten. Het gaat onder andere om duurzaamheid, invoering van de Omgevingswet, integrale handhaving, meerjarige onderhoudsplannen en sportaccommodaties. “We zijn nog in afwachting van de budgetten die we denken te krijgen van het Rijk”, zegt de gemeente.

Openbare bijeenkomst

Op 12 november 2019 staat de begroting 2020 ter besluitvorming op de raadsagenda. Belangstellenden zijn bij deze besprekingen van harte welkom.

Scroll naar beneden voor de infographic over de begroting van gemeente Cranendonck.

 

Like onze FACEBOOKPAGINA of schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF en mis niets

Cranendonck Nieuws is onderdeel van Klinkr Media. Meer info? Bezoek KlinkrMedia.nl

Infographic Begroting 2019 Gemeente Cranendonck - Gemeente Cranendonck