Nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Met deze wet kreeg de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente stelt op basis van de Wmo lokale regels vast. Dit noemen we een verordening. De verordening maatschappelijke ondersteuning wordt nu aangepast vanwege nieuwe ontwikkelingen.